Nutrilite với quy trình khép kín từ hạt giống đến thành phẩm

Nutrilite là nhãn hiệu duy nhất trên thế giới về vitamin và khoáng chất có quy trình trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các nông trại hữu cơ được chứng nhận của mình.

Ama_3_17_Pg10_(1).jpg

Ama_3_17_Pg11.jpg